مهدی طاهری مدرس عکاسی دانشکدۀ هنر دانشگاه الزهرا (س)، مدرس دانشکدۀ رسانه – مرکز علمی و کاربردی خبرگزاری فارس، مدرس مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه سوره، مدرس مرکز آموزش‌های آزاد خبرگزاری فارس، مدرس مؤسسه کتاب آرایی ایرانی است و سابقۀ همکاری به عنوان مدرس عکاسی با سازمان فضای مجازی سراج  و کانون فرهنگی هنری راه عمار را در سوابق کاری‌اش دارد. او در جشنواره‌های عکاسی زیادی نیز داوری کرده است.

مهدی طاهری دورۀ عکاسی را در سطح مقدماتی در مدرسه اسلامی هنر برگزار کرده است.