رزومه
تحصیلات
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

آثار
نمایشنامه:
رقص مرگ
این خاک
زشت و زیبا
آه مریم
فاخره
پاره های دیوان بیژن و منیژه
والا پیامدار محمد (ص)
یک شب گمشده
خانه خاموشی
پهلوون گــردون
بنام حسین (ع)
قصه آژاکس

نمایش:
یک شب گمشده
نانوا هم جوش شیرین می زند بیچاره فرهاد
نمایش بنام حسین (ع)
قصه آژاکس

فیلم:
فریب
عمری که گذشت
پاییز پری خانم
یکسال گذشت
روایت فقر

سوابق اجرایی / هنری
مدیریت موسسه فرهنگی و هنری طراوت
مشاور هنری هنرستان هنرهای زیبای قم

جوایز و افتخارات
برگزیده مدیران گروه های نمایشی در جشن اردیبهشت تئاتر ایران (1390)
جوان برتر ایران در عرصه نمایشنامه نویسی (1391)
برنده جایزه نمایشنامه‌نویس برتر چهارمین جشنواره تجربه‌های جوان
برنده جایزه نمایشنامه‌نویسی از ششمین جشنواره تئاتر بسیج قم