مجتبی مجلسی دبیر مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی (آیه)، مدیر هنری گروه فرهنگی هنری مِسک، مدیر هنری انتشارات آرما تا سال 1400است. او همچنین در سوابق کاری‌اش مدیریت هنری نشریات و مجلات فراوانی را از جمله دوماه‌نامه هابیل، فصل‌نامه دریچه، فصل‌نامه چراغ، ماه‌نامه فتیان را به ثبت رسانده است.

مجتبی مجلسی دورۀ صفحه‌آرایی را در مدرسه اسلامی هنر برگزار کرده است.