طلبۀ خارج فقه و اصول حوزۀ علمیه قم و در کنارش دانشجوی دکتری حکمت هنر دینی است. رمان «هر صبح می‌میریم» و مجموعه روایت‌های داستانی «سی و ده» از آثار اوست.

سید احمد بطحایی دوره‌های فراوان نویسندگی خلاق و داستان‌نویسی را هم در مدرسۀ اسلامی هنر و هم سایر مراکز و مؤسسات آموزشی و فرهنگی برگزار کرده است.