رزومه
تحصیلات
تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول
دکتری مدرسی معارف اسلامی (گرایش قرآن و متون اسلامی)

آثار
کتاب:
مبانی هنری قصه‌های قرآن
بر ساحل سخن [روش نگارش]
بر بال قلم [متن درسی ادبیات حوزه‌های علمیه]
چشم شرقی [گزیده اشعار]
شیوه شیوایی [درسنامه نگارش و ویرایش]
ژرفای حافظ [مجموعه مباحثی در شناخت اندیشه و شعر عارف شیراز] در دست چاپ
اقلیم قلم [گزیده مقالات و یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها]

 

سوابق اجرایی / هنری
عضو هیات علمی و سرویراستار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عضو هیات علمی و دبیر شورای طرح و برنامه مدرسه اسلامی هنر

سوابق تدریس
مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

مدرس مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی

مدرس مدرسه اسلامی هنر

جوایز و افتخارات
برگزیده کتاب سال حوزه (1380-1379)

برگزیده کتاب سال صدا و سیما (1380)