مستند نگاری زهرا کاردانی

رزومه

تحصیلات

فارغ‌التحصیل رشته گرافیک
تحصیلات حوزوی در جامعة الزهراء

آثار

رمان «زنْ آقا»

کتاب «خیابان 204»