رامبد خانلری مهندسی شیمی خوانده است. اما بعد رفته سراغ  داستان‌نویسی. سرطان جن اولین مجموعه داستانش است که نامزد نهایی دریافت جایزه جلال شده و جایزۀ مهرگان را از آن خود کرده. دومین مجموعه داستان او آقای هاویشام است که هر دوی این‌ها را نشر آگه منتشر کرده است. خانلری دبیر داستان ایرانی هفته نامۀ کرگدن و مجموعۀ سَمَر است. یکی دیگر از آثار او داستان بلند سورمه سرا است. از دیگر داستان‌هایش می‌توان به گربه زاد و فلانی در سرزمین عجایب اشاره کرد. کتاب «هنر چاق بودن» را هم او نوشته است.