امید کردی دبیر کانون مردمی طراحان یزد؛ به نام ترنج است. او در چندین نمایشگاه ملی و بین‌المللی پذیرفته و برگزیده شده و در کنار کار عملی به تدریس در رشته‌های نرم افزار و گرافیک اشتغال دارد.

امید کردی دورۀ طراحی لوگو را در در مدرسه اسلامی هنر برگزار کرده است.