بسته‌های جامع آموزشی

شاید بپرسید چرا برای بسته‌های آفلاین‌مان نام درختان را برگزیدیم؟

درختان نماد جنبش، زندگی و جاودانگی هستند و نزد مردم باستان مقدس بوده و تبدیل به اسطوره شده‌اند برای همین در فرهنگ‌های کهن می‌بینیم که به درختان دخیل می‌بندند تا به آرزویشان برسند یا مردگان را نزدیک درختان به خاک می‌سپارند و برای تولد کودکان درخت می‌نشانند. در سنگ نگاره و آثار هنری ایرانی ردپای درخت بسیار است از گبه و گلیم گرفته تا ترمه و کاشی و مینیاتور. نحوه رشد درخت بیانگر پیوند زمین با آسمان و بهشت است.

6
1,300,000 975,000 تومان
5
600,000 450,000 تومان
10
600,000 450,000 تومان
2
600,000 450,000 تومان
12
600,000 450,000 تومان
5
600,000 450,000 تومان
4
600,000 450,000 تومان
13
400,000 300,000 تومان
0
400,000 300,000 تومان
1
400,000 300,000 تومان
2
900,000 675,000 تومان
2
400,000 300,000 تومان
2
600,000 450,000 تومان
3
600,000 450,000 تومان
4
400,000 300,000 تومان
1
400,000 300,000 تومان
6
400,000 300,000 تومان