قبلی
بعدی
قبلی
بعدی

دوره‌های آفلاین

سینما

نویسندگی

ادبیات کلاسیک

ویراستاری

هر جلسه 90 تا 120 دقیقه‌
81
200,000 تومان

ویراستاری مقدماتی (صوتی)

شناخت آفت‌های واژه، جمله و پاراگراف، ساختار بندی، مهندسی کتاب و مناسبات انسانی در عرصه نگارش و ویرایش.

76
200,000 تومان

گویندگی

خوشنویسی

طراحی و گرافیک

عکاسی