• روایت نویسی مکرمه شوشتری
    0( 0 نقد و بررسی )
    28 دانشجو

      کارگاه روایت نویسی استاد مکرمه شوشتری روزهای یکشنبه ساعت 20 به صورت آنلاین، برگزار می‌شود. کارگاه 6 جلسه و مدت زمان هر جلسه 90 تا 120 دقیقه است. معرفی دوره روایت نویسی روایت چیست؟ مستند نگاری یا ناداستان (Nonfiction)…

    ظرفیت تکمیل شده است.