• داستان‌نویسی مقدماتی
    0( 0 نقد و بررسی )
    17 دانشجو

    داستان‌نویسی(مقدماتی) داستان‌نویسی مقدماتی: در این دوره هنرجو سلوکی را آغاز می‌کند برای خلق یک اثر داستانی؛ برای خلق جهانی که…

    خصوصی