• مستند تاریخی احسان عمادی
    0( 0 نقد و بررسی )
    0 دانشجو

    مستند تاریخی تاریخ مقوله مهمی در زندگی انسان است. حتی اگر ما با تاریخ کاری نداشته باشیم اما می­بینیم که زبان، فرهنگ، باورها، اقتصاد، روابط خانوادگی، دوستی و دیگر ارتباطات کلان اجتماعی ما به تاریخ پیوند خوره است و رد…

    خصوصی