• زیست داستانی
    0( 0 نقد و بررسی )
    16 دانشجو

    زیست داستانی اگر به زندگی‌مان نگاهی بیندازیم، آنچه در یادمان باقی مانده، داستان‌هایی‌ست که می‌توانیم برای دیگران تعریف کنیم. در این دوره در کنار هم سعی می‌کنیم در داستان‌های زندگی‌مان کمی مکث کنیم و ویژگی‌هایی که آنها را از سایر…

    ظرفیت تکمیل شده است.