• نویسندگی خلاق
    0( 0 نقد و بررسی )
    32 دانشجو

    در کارگاه نویسندگی خلاق قرار است با هم سفر کنیم به دل تاریخ. هم‌سفر کلمات ‌شویم، همراه داستان‌ها و هم‌نشین…

    ظرفیت تکمیل شده است.