• صفحه آرایی مجتبی مجلسی
    0( 0 نقد و بررسی )
    21 دانشجو

    کارگاه صفحه آرایی استاد مجتبی مجلسی روزهای سه‌شنبه ساعت 18 به صورت آنلاین، برگزار می‌شود. کارگاه 10 جلسه و مدت زمان هر جلسه 90 تا 120 دقیقه است. معرفی دوره صفحه آرایی شغل است یا هنر؟ صفحه آرایی دانش صفحه…

    ظرفیت تکمیل شده است.