• سید احمد بطحایی
    0( 0 نقد و بررسی )
    19 دانشجو

    داستان‌نویسی مقدماتی در این دوره هنرجو سلوکی را آغاز می‌کند برای خلق یک اثر داستانی؛ برای خلق جهانی که آن را فهمیده، زیسته و تجربه کرده. با زبانی پیراسته و نثری پاکیزه. قرار است شرکت‌کنندگان به سمت بازآفرینی دنیایشان در…

    اختصاصی