بیهقی خوانی

در باور مردم خراسان جنوبی عُنّاب درختی مقدس است تا جایی‌که  جزو موقوفه‌های ریشه‌دار و اصیل این دیار قوت لایموت آنان بوده. جهت احترام به ابوالفضل بیهقی که فرزند این دیار بوده چنین نامی برای این بسته برگزیدیم.

برنامه درسی دوره

قصّهٔ خیشخانه
به گرگان و ری
بازگشتن از ری
بندگی اعیان ری
پیش آمدن رکابدار محمودی به دامغان
غوغای ری
پیش آمدن رسول خلیفه به نشابور
نامه‌ی حَشَمِ تگیناباد
حَشَمِ تگیناباد در هرات (صص ۹۹-۹۳)
فروگرفتنِ علیِ امیرنشان ـ یک
فروگرفتنِ علیِ امیرنشان ـ دو (صص ۱۰۸-۱۰۰)
شکوهیدنِ محمودیان ـ یک
شکوهیدنِ محمودیان ـ دو (صص ۱۱۴-۱۰۹)
احوالِ امیرِ بازداشته (صص ۱۲۰-۱۱۵)
نامه به قَدَرخان یک و دو (صص ۱۲۶-۱۲۱)
بدگمانیِ آلتونتاشِ خوارزمشاه ـ یک
بدگمانیِ آلتونتاشِ خوارزمشاه ـ دو (صص ۱۳۴-۱۲۷)
نامه به قدرخان ـ یک
نامه به قدرخان ـ دو
نامه به قدرخان ـ سه (صص ۱۲۶-۱۲۱)
بدگمانیِ آلتونتاشِ خوارزمشاه ـ یک
بدگمانیِ آلتونتاشِ خوارزمشاه ـ دو (صص ۱۳۴-۱۲۷)
روزگارِ تازه ـ یک
روزگارِ تازه ـ دو (صص ۱۴۲-۱۳۵)
وزارتِ خواجه احمدِ حسن ـ یک
وزارتِ خواجه احمدِ حسن ـ دو
وزارتِ خواجه احمدِ حسن ـ سه (صص ۱۵۴-۱۴۲)
وزارتِ خواجه احمدِ حسن ـ یک
*وزارتِ خواجه احمدِ حسن ـ دو
مالیدنِ بوبَکرِ حَصیری ــ یک
مالیدنِ بوبَکرِ حَصیری ــ دو
مالیدنِ بوبَکرِ حَصیری ــ سه
دخترِ قَدِرخان ــ یک-دو-سه

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

0 پاسخ به "بسته عُنّاب"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مدرسه اسلامی هنر است.