• فیلودرام
    0( 0 نقد و بررسی )
    22 دانشجو

      فیلودرام برگزار می‌کند:  سلسله‌جلساتِ خوانشِ نمایشی مکان برگزاری: سینما آیه (با حفظِ پروتکل‌های بهداشتی) برای حضورِ آنلاین در جلسات فیلودرام، ثبت نام کنید. نام کاربری و رمز عبور، تاریخ و ساعت برگزاری فیلودرام و لینک دسترسی برای شما پیامک…

    تومان