• دیدن و فرم مسعود فراستی
    0( 0 نقد و بررسی )
    18 دانشجو

    کارگاه دیدن و فرم مسعود فراستی در این کارگاه با مسعود فراستی یک فیلم را نما به نما بررسی می‌کنیم. در یک گفتگوی سینمایی و مشارکت جمعی تحلیل و ایده نظرمان را می‌گوییم و درست «دیدن» را یاد می‌گیریم و…

    350,000 تومان