• کارگاه دیدن و فرم مسعود فراستی
    0( 0 نقد و بررسی )
    40 دانشجو

    کارگاه دیدن و فرم مسعود فراستی در این کارگاه با مسعود فراستی یک فیلم را نما به نما بررسی می‌کنیم.…

    700000 تومان