• دیدن و فرم مسعود فراستی
    0( 0 نقد و بررسی )
    120 دانشجو

    کلاسی درباره دیدن و فرم؛ یعنی اول دیدن و بعد بحث فرم را یاد بگیریم. بعد از این دو بحث به مقوله تحلیل می رسیم. قصد داریم فرم برای هنرجویان ملموس شود و حجاب های دیدنشان کنار برود تا بتوانند…

    350,000 تومان