• روایت نویسی مکرمه شوشتری
    0( 0 نقد و بررسی )
    11 دانشجو

    بسته سپیدار سپیدار نشانه شروع سفر است. سپیده را در خود نهفته و بیانگر روشنایی و تداعی آفتاب و طلوع و صبح و سحر است در ذهن سالک. «رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن‌ها بخشید و…

    300,000 تومان