• مصطفی رحماندوست داستان نویسی کودک
    0( 0 نقد و بررسی )
    5 دانشجو

     داستان نویسی انار نزد ایرانیان نماد باروری و فراوانی و خنده و شادی است. از طرفی اسم مصطفی رحماندوست که می‌آید کی است که یاد «صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و و ترتیب یک جا نشسته» نیفتد؟…

    450,000 تومان