• کارگاه کارگردانی همایون اسعدیان
    0( 0 نقد و بررسی )
    5 دانشجو

    گفتمان سینما تحقق بخش صلح جهانی باید باشد و زیتون در تمام دنیا نماد این کلید آرامش است.

    450,000 تومان