• تحلیل فیلم مصطفی سلیمانی
    0( 0 نقد و بررسی )
    2 دانشجو

     تحلیل فیلم صنوبرها درختانی جذاب با ریشه‌های بسیار قوی و مقاوم هستند طوری‌که که برای رشد مراقبت کمی می‌خواهند. ما هم بسته به حالمان نیاز به این مراقبت‌ها داریم. برای بعضی سینما درمانی تجویز می‌شود.

    450,000 تومان