• دوره آموزشی حضوری کارگردانی متوسطه
    0( 0 نقد و بررسی )
    27 دانشجو

    کارگردانی پیشرفته کسانی که سینما را می­‌شناسند و کسانی که سینما را دوست دارند، می­‌دانند که کارگردانی غیر از شکل و پوسته بیرونی -که قالب نمایشی آن یک فیلم است- یک صنعت است. یادگیری کارگردانی سینما برای کسانی که قرار…

    ظرفیت تکمیل شده است.