• دوره های آنلاین کالی گرافی آتنا اخوان
    0( 0 نقد و بررسی )
    5 دانشجو

    کارگاه کالی گرافی استاد آتنا اخوان روزهای یکشنبه ساعت 15 به صورت آنلاین، برگزار می‌شود. کارگاه 8 جلسه و مدت زمان هر جلسه 90 تا 120 دقیقه است. معرفی دوره کالی گرافی آیا کالی‌گرافی همان خوشنویسی است؟ واژه‌ی کالی‌گرافی در…

    ظرفیت تکمیل شده است.