• بیهقی خوانی یاسین حجازی
    0( 0 نقد و بررسی )
    2 دانشجو

    بیهقی خوانی در باور مردم خراسان جنوبی عُنّاب درختی مقدس است تا جایی‌که  جزو موقوفه‌های ریشه‌دار و اصیل این دیار قوت لایموت آنان بوده. جهت احترام به ابوالفضل بیهقی که فرزند این دیار بوده چنین نامی برای این بسته برگزیدیم.

    750,000 تومان