لوگو مدرسه اسلامی هنر مدرسه اسلامی هنر مدرسه اسلامی هنر

نشانی: قم، بلوار هنرستان (بسیج) نبش کوچه 20

پست الکترونیکی:

islamicschoolofart@gmail.com
Academy@isoa.com

تلفن معاونت آموزش آزاد: 02537830811
ساعات حضور کارشناس (10 الی 18)

دورنگار: 02537838500

کد پستی: 3715834616

صندوق پستی: 1169-37135

فرم ارسال نظرات