سیاست­گذاری و تصمیم­سازی در عرصه هنر جامعه اسلامی بدون توجه به پشتوانه‌­های ناب فقهی، حکمی و عرفانی اسلام کارساز نخواهد بود و تلاش علمی حوزویان فاضل، هنرشناس و روزآمد، برای رخداد حرکت­های بنیادین در این عرصه، یک رجحان بلکه یک ضرورت، و البته نیازمند پشتیبانی حکومت اسلامی است؛ چه اگر مدیریت فرهنگی، هنری کشور بدون شناخت دقیق و عالمانه هنر و هنرمندان و بدون اتکاء به توان علمی حوزویان و دانشگاهیان متعهد، راه پیماید، در میان­مدت فاصله و شکاف میان جامعه هنری کشور و اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر و جدی­ تر خواهد شد.

از سال 1383 جمعی از طلاب اهل هنر حوزه علمیه قم در مدرسه اسلامی هنر با این باور گردهم آمدند و با بهره‌­مندی از توان حوزویان هنرمند جوان و تجربه پیشکسوتان هنرشناس، به عنوان نخستین و تنها موسسه فرهنگی آموزشی برآمده از حوزه علمیه، در زمینه تبیین مبانی نظری دین و هنر، به آموزش و تربیت طلاب حوزه­ های علمیه مشغول شدند.