مدرسه‌ی اسلامى هنر نخستین مؤسسه‌ی آموزشى‌پژوهشى برآمده از حوزه‌ی علمیه است

که در قلمرو دین و هنر براى پرورش طلاب با رویکرد تربیتى و صبغه دینى، جهت تبیین مبانى تفکر دینى در هنر و نیز آموزش‌هاى نظرى و عملى در باب هنر تأسیس شده است.

این مؤسسه در عرصه‌هاى فکرى داخلى و خارجى (حوزوى و دانشگاهى)

با ایجاد محیطى پویا و اندیشه‌ساز و با الهام از سنت علمى و سلوک عملى حوزه

و استفاده از جدیدترین شیوه هاى علمى جهت دست‌یابى به مکتب هنرى اسلام

بر اساس آموزه­ های مکتب اهل بیت (علیهم السلام) مشغول فعالیت است.