پیشخوان ← لیست دوره ها
عنوان زمان برگزاری هزینه
مبانی فیلم کوتاه (برادران) شنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
کارگاه تخصصی داستـان (برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 15 0 هزار تومان
مبانی تدوین فیلم (برادران) شنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
نویسندگی خلاق (برادران) شنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
مبانی فیلم‌سازی (برادران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
نویسندگی خلاق (خواهران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
کارگاه نقاشی (خواهران) دوشنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
عکاسی مقدماتی (برادران) چهارشنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
عکاسی پیشرفـته (برادران) چهارشنبه‌ها، ساعت 17 100 هزار تومان
عکاسی مقدماتی (خواهران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
عکاسی پیشرفتـه (خواهران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 16 80 هزار تومان
کارگاه خوشنویســی (خواهران) چهارشنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
مبانی مستندسازی (برادران) دوشنبه‌ها، ساعت 16:30 100 هزار تومان
کارگاه خوشنویســی (برادران) چهارشنبه‌ها، ساعت 16 80 هزار تومان
فیلم‌سازی پیشرفته (برادران) یک‌شنبه، ساعت 17 100 هزار تومان
مستندسازی پیشرفته (برادران) شنبه ها، ساعت 15 100 هزار تومان
مهارت‌های کاربردی آفیس (برادران) دوشنبه‌ها، ساعت 15 80 هزار تومان
ادبیات و فلسفه (خواهران و برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 15:30 80 هزار تومان
فیلم‌نامه نویسی پیشرفته (برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 17 100 هزار تومان
فیلم‌نامه نویسی مقدماتی (برادران) سه‌شنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
فن ترجمه عربی (خواهران و برادران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 15 150 هزار تومان
آشنایی با نقد هنری (برادران و خواهران) شنبه ها، ساعت 15 80 هزار تومان
مقاله نویسی پیشرفته (خواهران و برادران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 16 100 هزار تومان
مقاله نویسی مقدمــاتی (خواهران و برادران) یک‌شنبه‌ها، ساعت 14 80 هزار تومان
آیین نگارش و ویرایش مقدماتی (خواهران و برادران) دوشنبه‌ها، ساعت 15 100 هزار تومان
آیین نگارش و ویرایش پیشرفـته (خواهران و برادران) دوشنبه، ساعت 17 100 هزار تومان