پیشخوان ← لیست دوره ها
عنوان زمان برگزاری هزینه
مستند سازی (برادران) سه شنبه ها، ساعت 15 100 هزار تومان
تکمیلی فیلم کوتاه دوشنبه ها، ساعت 15 100 هزار تومان
تذهیب یکشنبه ها، ساعت 15 80 هزار تومان
قصه گویی شنبه ها، ساعت 15 80 هزار تومان
فیلمــــنامه نویـــسی پیشرفته (آقایان) یکشنبه ها، ساعت 17 100 هزار تومان
فیلمنامه نویسی مقدماتی (برادران) یکشنبه ها ، ساعت 15 100 هزار تومان
طراحی و نقاشی دوشنبه ها، ساعت 14 80 هزار تومان
مبانی برنامه نویسی اندروید یکشنبه ها، ساعت 15 80 هزار تومان
آیین نگارش و ویرایش مقدماتی (خواهران و برادران) دوشنبه ها، ساعت 15 80 هزار تومان
نویسندگی خـلاق (خواهران) شنبه ها، ساعت 14 80 هزار تومان
عکاسی مقدماتی (خواهران) یکشنبه ها، ساعت 14 80 هزار تومان
نویسندگی خلاق مقدماتی (برادران) شنبه ها، ساعت 15 80 هزار تومان
خوشنویسی (خواهران و برادران) دو شنبه ها، ساعت 14 و 15 80 هزار تومان
مقاله نویسی شنبه، ساعت 15 80 هزار تومان
مبانی فیلمسازی یکشنبه ها، ساعت 15 100 هزار تومان
عکاسی (برادران) سه شنبه، ساعت 15 80 هزار تومان