پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : عکاسی پیشرفته (خواهران)
زمان برگزاری : سه‌شنبه‌ها، ساعت 16
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : زهرا سلیمانی

عکاس، مدرس و فارغ التحصیل پژوهش هنر


سه‌شنبه‌ها، ساعت 16

جلسه اول: 98/11/15 


معرفی دوره:آموزش کار با سرعت Bدوربین وتکنییک های مربوط (اوپن فلاش،نقاشی با نور...) چیدمان وترکیب بندی توسط هنرجو (یک شی،دوشی و...)عکاسی با رنگ های اصلی ومکمل، تکنیک hdr ، تکنیک پانوراما.

تعداد جلسات : 6
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :