پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : آیین نگارش و ویرایش پیشرفـته (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : دوشنبه، ساعت 17
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : ابوالفضل طریقه دار

 نویسنده ، مؤلف و ویراستار، سی سال سابقه نگارش و ویرایش، مدرس ویراستاری در مراکز دانشگاهی و پژوهشی، سرویراستار موسسه بوستان کتاب .

 دوشنبه‌ها، ساعت 17

جلسه اول: 98/11/13 


معرفی دوره: آفت های واژه ، جمله و پاراگراف چیست ؟ از چه راه هایی نوشتار جان می گیرد ؟ ساختار بندی و مهندسی کتاب ، چگونه است ؟ مناسبات انسانی در عرصه نگارش ، ویرایش و نشر ، کدام است ؟ اینها اهم موضوعاتی است که در این دوره مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 30
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :