پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : مستندسازی پیشرفته (برادران)
زمان برگزاری : شنبه ها، ساعت 15
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : سیدمصطفی موسوی تبار

مستندساز و مدرس

یکشنبه‌ها، ساعت 17

جلسه اول: 98/10/28


معرفی دوره: (از پژوهش تا فیلم) پژوهش در مستند.  تولید فیلمنامه و متن مستند.  بررسی انواع، فرم‌ها و اشکال مستند.  اجرای فرم در مستند. ابزار و نرم افزارهای تولید مستند. تصویربرداری در مستند.  تدوین فیلم مستند.

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :