پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : کارگاه خوشنویسی (برادران)
زمان برگزاری : دو شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : عبدالله عبدالله زاده

استاد فوق ممتاز خوشنویسی و مدرس انجمن خوشنویسان قم

 دوشنبه‌ها، ساعت15

 


معرفی دوره:  دستیابی به مهارت  زیبا نوشتن، عوامل مؤثر در خوش خطی، انواع مشق‌ها و تمرین‌های زیبانویسی، روش‌های تندنویسی

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :