پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : ادبیات و فلسفه (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : دوشنبه‌ها، ساعت 16
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : احمد شهدادی

شاعر، نویسنده و مدرس حوزه و دانشگاه


دوشنبه‌ها، ساعت 16

جلسه اول: 98/7/29 


معرفی دوره: این دوره فرصت مناسبی است برای مخاطبین حرفه‌ای ادبیات تا در محضر استاد شهدادی؛ موضع ادبیات به ویژه رمان را در مقابل فلسفه درک کنند و پس از فراگرفتن ویژگی‌ها و کارکردهای فلسفی رمان مدرن؛ آن‌ها را در مهم‌ترین رمان‌های مدرن تطبیق دهند. در این دوره با سیر تاریخی رویکردهای فلسفی به ادبیات (از افلاطون تا امروز) همراه خواهیم شد و پس از درک نسبت قصه و روایت با فلسفه، امکانِ روایتِ جهان توسط فیلسوف را بررسی خواهیم کرد و با چیستی متافیزیکِ ادبیات آشنا خواهیم شد.

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :