پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : مستند سازی (برادران)
زمان برگزاری : یک‌شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : سید رائد امیری تهرانی

 تهیه کننده ، کارگردان و مدرس دانشگاه

یک‌شنبه‌ها، ساعت 15


معرفی دوره:

تاریخچه سینمای مستند، تعاریف ایماژ و خیال در مستند، انواع طبقه بندی فیلم مستند ، پیشرفت فرمی و بیل نیکولز، مستندهای دورگه یا هیبرید، ساختارهای جدید مستند، خلاقیت در مستند، کارگردانی فیلم مستند و ...

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 30
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :