پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : مســتندسازی (برادران)
زمان برگزاری : یک‌شنبه‌ها، ساعت 16:30
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : سید رائد امیری تهرانی

 تهیه کننده، کارگردان و مدرس دانشگاه


یک‌شنبه‌ها، ساعت 16:30

جلسه اول: 98/7/28 


معرفی دوره: تاریخچه سینمای مستند، تعاریف ایماژ و خیال در مستند، انواع طبقه‌بندی فیلم مستند، پیشرفت فرمی و بیل نیکولز، مستندهای دورگه یا هیبرید، ساختارهای جدید مستند، خلاقیت در مستند، کارگردانی فیلم مستند و ...

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :