پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : فیلم کوتاه (تکمیلی)
زمان برگزاری : شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 50 هزار تومان
استاد دوره : داوود جلیلی

کارگردان و مدرس فیلمسازی


شنبه‌ها، ساعت 15

جلسه اول: 98/8/4 


ادامه دوره فیلم کوتاه ترم زمستان 97

معرفی دوره: آشنایی با فرم های فیلم کوتاه (نماهنگ ، کلیپ، تیزر، و...) ایده‌یابی و نگارش فیلمنامه، بررسی چگونگی تبدیل فیلمنامه به فیلم کوتاه

تعداد جلسات : 5
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :