پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : فیلم کوتاه (تکمیلی)
زمان برگزاری : شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : داود جلیلی

کارگردان و مدرس فیلمسازی

شنبه‌ها، ساعت 15


ادامه دوره فیلم کوتاه ترم زمستان 97

معرفی دوره: آشنایی با فرم های فیلم کوتاه(نماهنگ ، کلیپ، تیزر، و...) ایده یابی و نگارش فیلمنامه، بررسی چگونگی تبدیل فیلمنامه به فیلم کوتاه

تعداد جلسات : 5
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :