پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : کارگاه تذهیب (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : سه‌شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : سیدمحمدعلی موسوی

نقاش ، خطاط و شاعر


سه‌شنبه‌ها، ساعت 15

جلسه اول: 98/7/30 


معرفی دوره: آشنایی با رنگ در تذهیب و اجرای رنگ آمیزی، آشنایی با مفردات تذهیب و ترکیب مفرد و کلیات هنر تذهیب، بهره‌گیری از شیوه کارگاهی (از همان جلسات نخستین)

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 30
دیدگاه ها
سرداری :
سلام. دراین دوره نقوش اسلیمی و ختایی آموزش داده می‌شود؟
افسانه قمشلویی :
علاقمند به نقوش اسلامی
محمدرضا مهدوی :
خدا کند که قدر استاد را بدانند و کلاس تشکیل شود
دیدگاه جدید :