پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : فلسفه هنر (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : چهارشنبه‌ها، ساعت16
هزینه دوره : 0 هزار تومان
استاد دوره : مهدی حمیدی پارسا

فوق لیسانس فلسفه هنر، دکترای حکمت هنر. استاد دانشگاه، داستان نویس،منتقد و پژوهشگر  ادبیات و هنر.


چهارشنبه‌ها، ساعت 16

جلسه اول: 98/8/1 


معرفی دوره: در این دوره تلاش بر این است که هنرجو ضمن آشنایی با مسائل اصلی در قلمرو فلسفه هنر، با رایجترین اندیشهها و نظریات این رشته در باب خاستگاه، تعریف و تکوین هنر نیز آشنا شده و زمینة لازم جهت ورود آگاهانه وی به حوزههای نظری و حتی عملی قلمرو هنر فراهم گردد.

 

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 40
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :