پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : فیلم‌نامه نویـــسی پیشرفته (برادران)
زمان برگزاری : سه‌شنبه‌ها، ساعت 17
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : مهدی داوود آبادی

فیلمنامه نویس و مدرس دانشگاه


سه‌شنبه‌ها، ساعت 17

جلسه اول: 98/7/30


معرفی دوره: فیلمنامه نویسی ژانر ، ایده یابی، پیکره بندی طرح، صحنه بندی، دیالوگ.

 ادامه دوره زمستان 97 است ، بصورت کارگاهی  هر دو هفته یک جلسه برگزار می‌شود.

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 25
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :