پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : فیـلم‌نامه نویسی مقــدماتی (برادران)
زمان برگزاری : سه‌شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : مهدی داوود آبادی

فیلمنامه نویس و مدرس دانشگاه

سه‌شنبه‌ها ، ساعت 15


این دوره هفته ای 2 جلسه 2 ساعته برگزار میشود و مجموعاً 20 جلسه خواهد بود.

هفته ای یک جلسه کلاس مبانی و یک جلسه جانبی هم کلاس روش نگارش خلاقانه فیلمنامه است که کلاس جانبی به صورت رایگان برگزار خواهد شد و شرکت در آن هم اجباری خواهد بود. 

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 25
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :