پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : فن ترجمه عربی (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : یک‌شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 150 هزار تومان
استاد دوره : سید ابوالقاسم حسینی ژرفا

نویسنده، مترجم، مدرس  و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب


یکشنبه‌ها، ساعت 15

جلسه اول: 13 /11/98

 

معرفی دوره: (ادامه مباحث ترم اول است)

شناخت فنون و الگوهای صحیح فن ترجمه عربی، ارائه شیوههای کاربردی، استاندارد و علمی در زمینه ترجمه تخصصی، بهرهگیری از متون عربی کلاسیک و معاصر.

تعداد جلسات : 12
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 30
دیدگاه ها
Bentoolhooda :
سلام و درود ببخشید دوره مقدماتیش دیگ برگزار نمیشه ؟
دیدگاه جدید :