پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : کارگاه تخصصی داستان (برادران)
زمان برگزاری : سه شنبه، ساعت 17
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : حمید بابایی

حمید بابایی نویسنده و منتقد ادبی.

دانش‌آموخته مهندسی معدن در مقطع کارشناسی و فوق‌لیسانس پژوهش هنر.

آغاز فعالیت ادبی از سال 1379

انتشار دو رمان «پیاده» و «خاکسفید».

بابایی چند داستان کوتاه در نشریات مختلف چاپ و در ادامه به عنوان منتقد در مطبوعات فعالیت دارد.  

سه شنبه، ساعت 17

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :