پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : مقاله نویسی مقدمــاتی (خواهران و برادران)
زمان برگزاری : یک‌شنبه‌ها، ساعت 14
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : هادی جهانگشای

پژوهشگر، مدرس و دانشجوی دکتری ادیان


یک‌شنبه‌ها، ساعت 14

جلسه اول: 98/11/13 


معرفی دوره: اشنایی با جمله و پاراگراف، درست نویسی، روش های بسط پاراگراف (کار به صورت کارگاهی، مقاله نویسی (كار به صورت كارگاهي در موضوعات سوال اصلي، سوال هاي فرعي، عنوان مقاله، چكيده، مقدمه، بدنه مقاله، نتيجه گيري و كتاب نامه)

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 30
دیدگاه ها
سامان وفائی تاج خاتونی :
سلام، دوره های آزاد برای دانشجویان سایر دانشگاه ها هم برگزار می کنید؟
دیدگاه جدید :