پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : مبانی فیلم‌سازی (برادران)
زمان برگزاری : یک‌شنبه‌ها، ساعت 15
هزینه دوره : 100 هزار تومان
استاد دوره : علی گائینی

کارگردان و مدرس فیلم‌سازی


یک‌شنبه‌ها، ساعت 15

جلسه اول: 98/7/28 


معرفی دوره: آشنایی با گونههای ادبیات روایی و خلاقیت و ایدهیابی در ساخت فیلم کوتاه، زیباییشناسیی تصویر، تصویربرداری، صدابرداری، نورپردازی، مبانی تدوین و روششناسی تولید فیلم کوتاه (به همراه نقد و بررسی آثار هنرجویان)

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 30
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :