پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : طراحی و نقاشی (خواهران)
زمان برگزاری : دوشنبه‌ها، ساعت 14
هزینه دوره : 80 هزار تومان
استاد دوره : محبوبه خاکدامن

کارشناسی ارشد نقاشی  - عضو انجمن نقاشان ایران - مدرس  دانشگاه

برگزاری بیش از ۴۰ نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور

دوشنبه‌ها، ساعت 14


معرفی دوره:

هنرجو در این دوره  با خط ، انواع فرم و احجام مختلف،نور، سایه روشن آشنا خواهد شد و بعد از طراحی از روی مدل زنده ، آشنایی با جنسیت های مختلف و نحوه سایه زدن آنها آموزش داده میشود. 

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : مقدماتی
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
دیدگاه جدید :