پیشخوانلیست دوره ها ← مشاهده دوره
عنوان دوره : کارگاه داستان (نویسندگی خلاق پیشرفته خواهران)
زمان برگزاری : سه شنبه ساعت 15
هزینه دوره : 70 هزار تومان
استاد دوره : سمیه عالمی

آثار چاپ‎شده:
- رمان بزرگسال «مسافر جمعه»؛
- مجموعه داستان نوجوان «خرمای شیرین»؛
- مجموعه داستان کودک و گروهی «خانواده آفتابی»؛
- مجموعه داستان کودک و گروهی «گوساله طلایی».

جشنواره‎ها
- داور جشنواره داستانی «جنات»؛
- برگزیده هشتمین جشنواره داستان انقلاب؛
- رتبه نخست جشنواره ادبی و هنری «وقف».

پیشنیه تدریس داستان‎نویسی در:
- موسسه شهرستان ادب؛
- دانشگاه علوم پزشکی قم؛
- انجمن داستان دریچه؛
- دفتر تبلیغات استان خوزستان.

سه شنبه ها ساعت 15

تعداد جلسات : 10
سطح و نوع دوره : پیشرفته
ظرفیت : 20
دیدگاه ها
سیده فاطمه میرجعفری بنادکوکی :
چیز خوبیه
سیده فاطمه میرجعفری بنادکوکی :
سنت اسلامی
دیدگاه جدید :